عبارت IP مخفف International Protection می باشد و معیاری بین المللی برای ارزیابی میزان محافظت دستگاه در مقابل نفوذ مواد جامد و مایع به داخل آن می باشد. در حقیقت هدف این استاندارد، ارائه اطلاعات دقیق تر به کاربران نسبت به عبارات بازاریابی مبهم مانند ضد آب است به عنوان مثال، یک تلفن همراه دارای درجه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار است و می تواند در عرض 1.5 متر آب تا 30 دقیقه غوطه ور شودبه طور مشابه، یک سوکت IP22 دارای حفاظت در برابر انگشتان دست است و در طول آزمون  با پاشش عمومی آب آسیب نخواهد دید. IP2X حداقل الزامات مورد نیاز برای طراحی لوازم جانبی الکتریکی برای استفاده در محیط داخلی است.

درجات IP با دو عدد پشت عبارت IP مشخص می شوند Tرقم اول که بین ۰ تا ۶ است سطح حفاظت در برابر جسم سخت خارجی و نیز حفاظت افراد را مشخص می‌کند. رقم دوم بین ۰ تا ۸ است و میزان حفاظت را در برابر نفوذ آب (و نه هیچ مایع دیگر) مشخص می‌کند. هر چه این رقم‌ها بیشتر باشند میزان حفاظت بیشتر است.

 

رقم IP

حفاظت در برابر جسم خارجی

0

بدون حفاظت

1

اجسام جامد خارجی با قطر ۵۰ میلی‌متر یا بیشتر

2

اجسام جامد خارجی با قطر ۱۲٫۵ میلی‌متر یا بیشتر

3

اجسام جامد خارجی با قطر ۲٫۵ میلی‌متر یا بیشتر

4

اجسام جامد خارجی با قطر ۱٫۰ میلی‌متر یا بیشتر

5

در برابر نفوذ گرد و غبار حفاظت شده است ولی مقدار کمی نفوذ می کند و این مقدار مانع عملکرد عادی دستگاه نمی شود.

6

ضد گرد و غبار به طور کامل

 

رقم دوم IP

حفاظت‌شده در برابر

آزمایش‌شده با

جزئیات

۰

محافظت نشده

چکیدن آب (ریزش عمودی قطرات آب) اثر مضری نخواهند گذاشت.

۱

چکیدن آب

اگر محفظه تا ۱۵° نسبت به حالت عادی کج شود چکیدن عمودی آب اثر زیان‌باری نمی‌گذارد.

مدت‌زمان: ۱۰ دقیقه

آبی معادل ریزش ۱ میلی‌متر باران در دقیقه

۲

چکیدن آب هنگام کج‌شدگی تا ۱۵°

ریزش آب به صورت افشانه تا زاویهٔ ۶۰° از حالت عمودی اثر زیان‌باری ندارد.

مدت آزمایش: ۱۰ دقیقه

آبی معادل ریزش ۳ میلی‌متر باران در دقیقه

۳

آب افشانده‌شده

پاشش آب روی محفظه از هر جهتی روی آن اثر زیان‌بار نمی‌گذارد.

مدت آزمایش: ۵ دقیقه

حجم آب: 0.7 لیتر بر دقیقه
فشار: 80100 kPa

۴

پاشیدن آب

آب افشانده‌شده با یک افشانک (6.3 میلی‌متر) بر روی محفظه از هر جهتی اثر زیان‌بار نخواهد داشت.

مدت‌زمان: 5 دقیقه

حجم آب: 10 لیتر بر دقیقه
فشار: 80100 کیلوپاسکال

۵

جت‌های آب

آب افشانده‌شده با جت‌های قوی (افشانهٔ 12.5 mm) بر روی محفظه از هر جهتی اثر زیان‌بار نخواهد داشت.

مدت آزمایش: دست کم 3 دقیقه

حجم آب: 12.5 لیتر بر دقیقه
فشار: 30 kPa at distance of 3 m

۶

جت‌های قوی آب

در شرایط تعیین‌شده برای غوطه‌وری از نظر زمان و فشار، نفوذ آب به میزان زیان‌بار به درون محفظه ناممکن خواهد بود (تا 1 متر غوطه‌وری).

مدت آزمایش: دست کم ۳ دقیقه

حجم آب: 100 لیتر بر دقیقه
فشار آب: 100 کیلو پاسکال از فاصلهٔ 3 متر

۷

غوطه‌وری تا 1 متر

تجهیز برای غوطه‌وری دائم در آب در شرایط یادشده توسط سازنده مناسب است. معمولاً این به معنای آن است که وسیله آب‌بندی شده است. با این وجود، در برخی تجهیزات، به معنای آن است که آب می‌تواند نفوذ کند اما اثر زیان‌باری ندارد.

زمان آزمایش: 30 دقیقه

قوطه‌وری در ژرفای کمینهٔ 1 متر اندازه‌گیری‌شده از پایین وسیله، و دست کم 15 سانتی‌متر اندازه‌گیری‌شده از بالای وسیله

۸

غوطه‌وری ورای 1 متر

 

مدت آزمایش: غوطه‌وری مداوم در آب

ژرفای تعیین‌شده توسط سازنده