CANOPEN intro

CANOPEN یکی از پروتکل های استاندارد روی پورت CANBUS می باشد که در صنایع مختلف جهت وحدت رویه و هم زبانی دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.

برخی از موارد استفاده CANOPEN را می توان به شرح زیر نام برد:

 

 

روباتیک: شامل روباتهای صنعتی، توزین های نوارنقاله کانویرها و بسیاری از تجهیزات اتوماسیون صنعتی

پزشکی: تجهیزات دیالیز، ژنراتورهای X-RAY و پمپ سرنگ ها و ونتیلاتورها

 خودروهای صنعتی: جرثقیلها و تجهیزات راه سازی و ...