مخازن در صنایع مختلف بعنوان محل ذخیره و یا ترکیب مواد مورد استفاده قرار میگیرند. در این بین اندازه گیری مواد بارگیری شده در این مخازن در بسیاری از صنایع مورد نیاز می باشد.

نمایشگر های وزن ساخته شده توسط شرکت صنعتگران ارتعاش پردازش  دارای دقت بسیار خوب و فانکشن های اندازه گیری متنوع برای توزین مخازن می باشند بطوری که در مخازنی که دارای سیستم همزن می باشند با دقت بسیار خوبی  توزین را انجام میدهند.

مدلهای EP100 و همچنین EP200 کنترلرهای مناسبی برای توزین مخازن می باشند.

در توزین مخازن رعایت موارد زیر در داشتن نتیجه مطلوب در توزین سودمند است:

  • در صورت امکان مخزن را روی سه پایه قرار دهید. این وضعیتی است که با اطمینان می توان گفت همه لودسل ها در تمام شرایط مخزن تحت فشار خواهند بود.
  • محل قرار گرفتن پایه ها بهتر است از مرکز ثقل مخزن بالاتر باشد. این امر به ثبات مکانیکی مخزن بسیار کمک می کند و لرزش های جانبی را بسیار کم می کند و در دقت توزین بسیار کمک می کند.
  • حتما مخزن را طوری مهار کنید تا امکان افتادن از روی لودسل ها وجو نداشته باشد
  • لودسل ها را هم لول کنید، این مسئله در مخازنی که بیش از سه لودسل دارند بسیار مهم است. برای این منظور از ورق های بسیار نازک که shim plate نامیده می شود استفاده می شود.
  • در مورد مخازن که بار در آنها به صورت یکنواخت در مرکز ریخته می شود و مرکز ثقل بار از راستای مرکز به طرفین تغییر نمی کند می توان از یک لودسل و دو پایه معمولی برای توزین استفاده کرد. البته دقت توزین در این روش تا حدودی پایین می آید ولی با توجه به هزینه بالای برخی از انواع لودسل ها، این روش در برخی موارد کاربردی می باشد

 

  • چنانچه برای توزین به دقت بالاتری نیاز باشد و یا مرکز ثقل به طرفین جابجا شود، استفاده از لودسل در همه پایه ها ضروری است.

  • یکی از نکات مهم در توزین مخازن توجه به ورودی و خروجی مخزن است. توجه کنید که اتصالات ورودی و خروجی قسمت هایی هستند که عدم توجه به آنها باعث آیجاد خطاهای بسیار بزرگ در اندازه گیری وزن می شود.

معمولا ورودی وخازن در بالا و خروجی در پایین مخازن تعبیه می شود. بهترین اتصال به گونه ای است که ورودی هیچ برخوردی با بدنه مخزن نداشته باشد.

 

این مکانیزم در مخازنی که تحت فشار و یا حاوی گاز هستند غیر قابل اجرا است و در این موارد ناگزیر به نصب اتصالات هستیم. در این موارد باید سعی کنیم از اتصالات منعطف استفاده کنیم تا جداقل اثر بارگذاری بعلت وجود اتصالات به سیستم توزین وارد شود.