کنترلر بگ فیلتر

 

یکی از مشکلاتی که در کارخانه ها وجود دارد مشکل گرد و غبار است. این مشکل با استفاده از فیلترها قابل رفع می باشد. یکی از انواع فیلترهای که مورد استفاده قرار می گیرد بگ فیلتر می باشد بک فیلتر ها در انواع ۶ کاناله ۸ کاناله ساخته می شود و با استفاده از کیسه هایی که در داخل دستگاه بک فیلتر در نظر گرفته شده است  غبارگیری انجام میشود. دستگاه بگ فیلتر برای عملکرد مناسب نیاز به کنترلر ای دارد که عملکرد آن را کنترل کند. یکی از محصولات این مجموعه کنترلربگ فیلتر می باشد که توانایی کنترل باکتری فیلترهای ۸ کاناله را داراست.